LÆREMIDLER


"Et digitalt løft. Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen"
(EVA - Danmarks Evalueringsinstitut - 2015)

"Danske lærebøger på universiteterne"
(Dansk Universitetspædagogisk Netværk og Danske Forlag - april 2015)

"Why textbooks count. A policy paper"
(University of Cambridge - nov. 2014)

"Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler"
(Undervisningsministeriet - aug. 2013)

"Literacy from a Right to Education Perspective"
(UNESCO - 2013)