Hvad koster det?


Hvad koster det?

Kontingentet består af et forlagskontingent og minimum et personligt medlemskab per forlag. Forlagskontingentet følger medlemmets omsætning, idet det beregnes efter stemmetal, som tildeles i forhold til omsætning af skøn- og faglitterære værker (herunder læremidler) både i analog og i digital form, jf. foreningens vedtægter § 6. For nye medlemmer er der 50 % rabat på forlagskontingentet i år 1 og 25 % rabat i år 2.

Prisen pr. personligt medlemskab er i 2019 kr. 1.000.
 
Beregning af forlagskontingent:
Se stemmetalsoversigt 2019

Sådan opgøres den relevante omsætning:
Beregning af kontingent til Danske Forlag

Nye medlemmer opfordres til at gøre sig bekendt med foreningens vedtægter og særligt vedtægternes § 7 om Andre medlemsforpligtelser, hvor det bl.a. bestemmes, at "I overensstemmelse med Copydans vedtægter kan bestyrelsen træffe beslutning om, at der skal fradrages en mindre andel af medlemsforlagenes Copydanvederlag før udlodning til dækning af foreningens nødvendige omkostninger ved deltagelse i Copydans arbejde for medlemsforlagene og øvrig rettighedsvaretagelse for medlemsforlagene".

Ved indmeldelse i løbet af året betales der forholdsmæssigt kontingent af forlagskontingentet.


Stemmetal

Nye forlag tildeles stemmetal i forhold til omsætning og antal optagne personlige medlemmer. Stemmetallet for 2019 fastsættes efter forlagets gennemsnitsomsætning i 2015-2017.