Udvalg og tillidsposter

Danske Forlag er repræsenteret i en række forskellige organer og udvalg - både eksterne og interne.

Råd, udvalg, bestyrelse Repræsentanter
Bogforums Messeudvalg Julie Paludan-Müller, Gyldendal, og Camilla Høy, JP/Politikens Forlag
Branchesamarbejdsudvalget - Undervisningsministeriet Cliff Hansen, Alinea, Hanne Salomonsen, Gyldendal, Michael Haase, Haase & Søns Forlag, og Charlotte Enevoldsen, Danske Forlag
Copydan Arkiv Gert B. Nielsen, Forlaget Matematik
Copydan AVU-medier Gert B. Nielsen, Forlaget Matematik
Copydan KulturPlus Gert B. Nielsen, Forlaget Matematik
Copydan Fællesforeningen Hanne Salomonsen, Gyldendal
Copydan Kabel-TV Gert B. Nielsen, Forlaget Matematik
Copydan Tekst og Node

Hanne Salomonsen, Gyldendal

Suppleant:
Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag

Danske Forlags bestyrelse Stig Andersen (formand), Gyldendal, Ulrik Hvilshøj (næstformand), Gads Forlag, Lars Boesgaard, L&R, Lene Juul, JP/Politikens Forlag, Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten, Carsten Fenger-Grøndahl, Aarhus Universitetsforlag, Erik Bjerager, Kristeligt Dagblads Forlag, og Ilse Nørr, Modtryk
Danske Forlags Jubilæumslegat Stig Andersen, Gyldendal, Lene Juul, JP/Politikens Forlag, Lars Boesgaard, L&R, og Ole A. Busck
Danske Undervisningsforlags forretningsudvalg Cliff Hansen (formand), L&R, Hanne Salomonsen (næstformand), Gyldendal, Michael Haase, Haase & Søns Forlag, Gorm Nielsen, Specialpædagogisk Forlag, Torben Thuesen, Specialpædagogisk Forlag, Henrik Borberg, Forlaget Multivers, Gert B. Nielsen, Forlaget Matematik, Tove From Jørgensen, GO Forlag, Rikke Luna Hall Sommer, FADL's Forlag, Thomas Rump, Praxis, og Anette Wad, DJØF Forlag.
Observatører: Lise Scharff, Polyteknisk Forlag, og Birgit Vrå, Samfundslitteratur
Det danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Marianne Alenius, Museum Tusculanums Forlag
Digitalt udvalg Marianne Alenius, Museum Tusculanums Forlag, Jeppe Mossin, Gyldendal, Lasse Horne, L&R,
Jakob Harden, JP/Politikens Forlag, og Christine Bødtcher-Hansen (sekretær), Danske Forlag
Federation of European Publishers, FEP Stig Andersen, Gyldendal, Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Forbrugerklagenævnet Elisabeth Nøjgaard, Gyldendal
Foreningen Uglevirke Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten, Gert B. Nielsen, Forlaget Matematik
Forfatterskolens bestyrelse

Jacob Søndergaard, Rosinante&Co

Suppleant:
Louise Kønigsfeldt, Rosinante&Co

FUI, Fonden Undervisnings Information Gorm Nielsen (formand), Specialpædagogisk Forlag, og Henrik Gejlager, Gyldendal
International Publishers Association, IPA Stig Andersen, Gyldendal, Ulrik Hvilshøj, Gads Forlag, og Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Kulturministeriets Netarkivs redaktion Henrik Borberg, Forlaget Multivers
Kulturstyrelsen, fokusgruppe vedr. internationale støtteordninger Nya Guldberg, Lindhardt og Ringhof, Sofie Voller, JP/Politikens Forlag, Jenny Thor, Gyldendal, Karina Bell Ottosen, Aarhus Universitetsforlag, og Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Nordisk Forlæggerråd Deltagerne i rådets møder udpeges af de respektive landes bestyrelser. Der er intet krav om, at deltagerne er medlem af de respektive landes bestyrelser.
Ophavsret.dk Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Projektgruppe vedr. skolemesserne i Århus og København Gorm Nielsen, Specialpædagogisk Forlag
Referencegruppe for domstolsdatabase - Domstolsstyrelsen Anette Wad, DJØF Forlag
Rettighedsalliancens bestyrelse Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Statens Kunstfonds Repræsentantskab Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten
Statistikudvalget Bjarne Ponikowski (formand), Gyldendal, Michael Haase, Haase Forlag, Ulrik Hvilshøj, Gads Forlag, og Søren Stevnhoved, Lindhardt og Ringhof. Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag, er bisidder.
STIL, styregruppe for Materialeplatformen Cliff Hansen, L&R
STIL, Samarbejdsforum for udvikling af digitale læremidler Cliff Hansen, L&R
STIL, følgegruppe for demonstrationsskoleforsøg Hanne Salomonsen, Gyldendal
Udvalget for videnservice og rådgivning, Dansk Erhverv Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
STIL, følgegruppe for projekt it i folkeskolen

Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag

Suppleant:
Charlotte Enevoldsen, Danske Forlag

Thema-komite, national

Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag, Bo Dybkær, Boghandlerforeningen, Karin Erfurt, Boghandlerforeningen, Johanne Worsaae Petersen, Gyldendal, Kent Vedel, L&R, Kim Holmgaard, Saxo, Lise Scharff, Polyteknisk Forlag, Michael Rosenbom, DBK, Nina Sanderhoff Hansen, Plusbog, Rikke Skov, JP/Politikens Forlag, Steffen Sørensen, Publizon, Søren Brinch Vestergaard, Mofibo

Årsmødevalgte revisorer for Danske Forlag Michael Haase, Haase & Søns Forlag, og Bjarne Ponikowski, Gyldendal

Medlemmer af bestyrelsen, Danske Undervisningsforlags forretningsudvalg samt interne revisorer vælges på generalforsamlingen. Andre repræsentanter vælges af bestyrelsen evt. efter indstilling fra Danske Undervisningsforlags forretningsudvalg. Medmindre andet følger af regler og vedtægter for det organ, som har anmodet om en repræsentant, er valget gældende for to år.