• 07. november 2018
  Bogmomsen
  Den danske momssats på litteratur er den højeste i verden. Danske Forlag har sammen med Dansk Forfatterforening opfordret til, at bogmomsen bliver sat ned, men kulturministeren afviser. Kulturen på P1 har interviewet Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, om den danske bogmoms:
 • 23. oktober 2018
  Vækst i antallet af bøger – men færre flittige læsere
  Bog-og Litteraturpanelet har udgivet deres årsrapport for 2018 om bogen og litteraturens vilkår. Årets rapport viser, at der udgives stadig flere titler, men væksten modsvares ikke af en tilsvarende større læsning af bøger.
 • 11. oktober 2018
  Tillægsydelser i Meebook
  Læringsplatformudbyderen Meebook er begyndt at tilbyde forlagene tillægsydelser mod betaling. Det er et tiltag, som vækker bekymring hos Danske Undervisningsforlag, idet vi frygter, at det kan være begyndelsen på en ny tendens, som vil sprede sig til flere udbydere og flere ydelser. Vi har gjort både KL og politikere opmærksom på det.
04. feb 2019 - 04. feb 2019
Medlemsmøde om en dansk fællesstand på bogmessen i Frankfurt
22. feb 2019
Grundkursus i ophavsret - UBVA
23. jan 2019 - 26. jan 2019
Bett
Os Der Elsker Viden

Danske Forlag, forfattere, boghandlere m.fl. står bag kampagnen Os Der Elsker Viden, som skal guide de studerende til lovlig brug af studiebøger. Kampagnen bakkes op af Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Se mere

Danske Forlag støtter Læs for Livet

 

Projektet Læs for Livet bruger bøger til at skabe social forandring og give udsatte børn og unge gode oplevelser.

Se inspirationskatalog for, hvordan forlag og medarbejdere kan engagere sig i Læs for Livet.

Konkrete medlemsfordele
 • Håndtering af medlemmernes sager om digital piratkopiering på internettet
 • 3 timers gratis årlig advokatrådgivning hos et af Danmarks førende advokat-kontorer Kromann Reumert
 • Rabat på deltagerprisen på Branchetræf, som afholdes hvert 2. år for forlag og boghandlere
 • Direkte adgang til at benytte Informationsaftalen om levering af undervisnings-materialer til CFU’erne
 • Gratis adgang til årsmiddag og medlemsmøder samt udvalgte medlemsmøder hos Dansk Erhverv
 • Gratis nyhedsbreve