Bliv medlem

Kom ind i et levende fællesskab og få indflydelse på vilkårene for danske forlag

Den danske forlagsbranche står over for langt flere udfordringer end nogensinde før. I en sådan situation er en stærk og fremtidsorienteret brancheforening, som kan tale og forhandle med baggrund i en solid tilslutning fra forlagene, en meget vigtig medspiller for forlagene.

Ifølge foreningens vedtægter kan ethvert forlag optages som medlem, når forlaget udgiver skøn- eller faglitteratur (herunder læremidler) i såvel analog som digital form. Der sættes normalt krav om, at forlaget har udgivet mindst et skøn- eller faglitterært værk i ansøgningsåret eller i det foregående år.

Medlemsforlag kan vælge at modtage information, som har særlig betydning for læremiddeludgivere.

Gode grunde til, hvorfor du skal melde dig ind i Danske Forlag

 

HVAD KOSTER DET?

Kontingentet består af et forlagskontingent og minimum et personligt medlemskab per forlag. Forlagskontingentet følger medlemmets omsætning, idet det beregnes efter stemmetal, som tildeles i forhold til omsætning af skøn- og faglitterære værker (herunder læremidler) både i analog og i digital form, jf. foreningens vedtægter § 6. For nye medlemmer er der 50 % rabat på forlagskontingentet i år 1 og 25 % rabat i år 2.
Prisen pr. personligt medlemskab er i 2018 kr. 1.000.
 

Beregning af forlagskontingent:
Se stemmetalsoversigt 2018

Sådan opgøres den relevante omsætning:
Beregning af kontingent til Danske Forlag

 

Nye medlemmer opfordres til at gøre sig bekendt med foreningens vedtægter og særligt vedtægternes § 7 om Andre medlemsforpligtelser, hvor det bl.a. bestemmes, at "I overensstemmelse med Copydans vedtægter kan bestyrelsen træffe beslutning om, at der skal fradrages en mindre andel af medlemsforlagenes Copydanvederlag før udlodning til dækning af foreningens nødvendige omkostninger ved deltagelse i Copydans arbejde for medlemsforlagene og øvrig rettighedsvaretagelse for medlemsforlagene".

Ved indmeldelse i løbet af året betales der forholdsmæssigt kontingent af forlagskontingentet.

 

STEMMETAL

Nye forlag tildeles stemmetal i forhold til omsætning og antal optagne personlige medlemmer. Stemmetallet for 2018 fastsættes efter forlagets gennemsnitsomsætning i 2014-2016.

 

HVORDAN BLIVER MAN MEDLEM?

Ansøgning om medlemskab indgives skriftligt til foreningens sekretariat, enten pr. post eller mail til info@danskeforlag.dk.
 

Indmeldelsesblanket

Vi ser frem til en henvendelse og besvarer naturligvis gerne alle spørgsmål.