Udvalg og tillidsposter


Danske Forlag er repræsenteret i en række forskellige organer og udvalg - både eksterne og interne.

Råd, udvalg, bestyrelse Repræsentanter
Blixenprisens bestyrelse Pernille Follmann Ballebye, Kristeligt Dagblads Forlag
Bogforums Messeudvalg Julie Paludan-Müller, Gads Forlag, Camilla Høy, JP/Politikens Forlag, Christina Thiemer, Gyldendal, og Marianne Lenler, Aarhus Universitetsforlag
Branchesamarbejdsudvalget - Undervisningsministeriet Cliff Hansen, Alinea, Hanne Salomonsen, Gyldendal, Michael Haase, Haase Forlag, og Louise Riisgaard, Danske Forlag
Copydan Tekst og Node

Hanne Salomonsen, Gyldendal

Suppleant:
Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag

Danske Forlags bestyrelse

Lars Boesgaard (formand), L&R, Morten Hesseldahl, Gyldendal (næstformand), Lene Juul, JP/Politikens Forlag, Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten, Carsten Fenger-Grøndahl, Aarhus Universitetsforlag, Pernille Follmann Ballebye, Kristeligt Dagblads Forlag, Malene Schioldan, Modtryk, Tine Smedegaard Andersen, People's Press, Jacob Søndergaard, Gutkind Forlag

Danske Forlags Jubilæumslegat Pernille Follmann Ballebye, Kristeligt Dagblads Forlag, Malene Schioldan, Modtryk, Lene Juul, JP/Politikens Forlag, og Lars Boesgaard, L&R
Danske Undervisningsforlags forretningsudvalg Hanne Salomonsen (formand), Gyldendal, Cliff Hansen (næstformand), L&R,  Michael Haase, Haase Forlag, Tove From Jørgensen, GO Forlag, Thomas Rump, Praxis, Anette Wad, DJØF Forlag, Lise Scharff, Polyteknisk Forlag, Birgit Vrå, Samfundslitteratur, Signe Lindskov Hansen, Dansk Psykologisk Forlag, Birte Ravn Østergaard, Systime, Gert B. Nielsen, Forlaget Matematik, Jonas Damgaard-Mørch, Forlaget Multivers, Martin Lindø Westergaard, Syddansk Universitetsforlag, Anders Hassing, Forlaget Columbus
Digitalt udvalg Marianne Alenius, Museum Tusculanums Forlag, Jeppe Mossin, Gyldendal, Jeppe Branner, L&R, Jakob Harden, JP/Politikens Forlag, og Christine Bødtcher-Hansen (sekretær), Danske Forlag
Federation of European Publishers, FEP Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Foreningen Uglevirke

Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten, Gert B. Nielsen, Forlaget Matematik, Marie Melson, JP/Politikens Forlag

Suppleant:
Gertrud Smith, Lindhardt og Ringhof

Forfatterskolens bestyrelse

Charlotte Jørgensen, Grif

Suppleant: Julie Paludan-Müller, Gads Forlag

FUI, Fonden Undervisnings Information Gorm Nielsen (formand), L&R, og Henrik Gejlager, Gyldendal
International Publishers Association, IPA Lars Boesgaard, L&R, og Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Kulturstyrelsen, fokusgruppe vedr. internationale støtteordninger Sofie Voller, JP/Politikens Forlag, Jenny Thor, Gyldendal, Karina Bell Ottosen, Aarhus Universitetsforlag, og Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Metadata-gruppe Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag, Bo Dybkær, Boghandlerforeningen, Martin Steenberg, Boghandlerforeningen, Johannes Hagner Hvilsom Larsen, Gyldendal, Gertrud Smith, L&R, Jeppe Branner, L&R, Jan Saarup-Hansen, Polyteknisk Forlag, Kim Holmgaard, Saxo, Morten Dvinge, Saxo, Flemming Pedersen, DBK, Marie Melson, JP/Politikens Forlag, Jakob Harden, JP/Politikens Forlag, Steffen Sørensen, Publizon, Dave Kensinger, Aarhus Universitetsforlag, Marie Bilde, Pruneau, Tyge Brink, Saxo, Line Jung Lindhard, DBC, Kim Jensen, Dafolo, Charlie Jensen, Arnold Busck, Finn Pedersen, Index Retail, Stig Kølbæk, Index Retail, Oline Møller-Thomsen, Storytel, Rikke Skov, Storytel, Rikke Detlevsen, Gads Forlag
Nordisk Forlæggerråd Deltagerne i rådets møder udpeges af de respektive landes bestyrelser. Der er intet krav om, at deltagerne er medlem af de respektive landes bestyrelser.
Ophavsret.dk Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Projektgruppe vedr. skolemessen i Århus Tove From Jørgensen, GO Forlag
Projektgruppe vedr. Læringsfestivalen Tove From Jørgensen, GO Forlag
Rettighedsalliancens bestyrelse Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Statens Kunstfonds Repræsentantskab Lisbeth Elkjær Øland, Bibelselskabets Forlag
Statistikudvalget Bjarne Ponikowski (formand), Gyldendal, Anette Whitt, Politikens Forlag, og Henrik Nyholm, L&R. Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag, er bisidder.
STIL, styregruppe for Materialeplatformen Cliff Hansen, L&R
STIL, følgegruppe for projekt it i folkeskolen

Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag

Suppleant:
Louise Riisgaard, Danske Forlag

Årsmødevalgte revisorer for Danske Forlag Michael Haase, Haase Forlag, og Bjarne Ponikowski, Gyldendal

 

Medlemmer af bestyrelsen, Danske Undervisningsforlags forretningsudvalg samt interne revisorer vælges på generalforsamlingen. Andre repræsentanter vælges af bestyrelsen evt. efter indstilling fra Danske Undervisningsforlags forretningsudvalg. Medmindre andet følger af regler og vedtægter for det organ, som har anmodet om en repræsentant, er valget gældende for to år.