Udvalg og tillidsposter


Danske Forlag er repræsenteret i en række forskellige organer og udvalg - både eksterne og interne.

Råd, udvalg, bestyrelse Repræsentanter
Bogforums Messeudvalg Julie Paludan-Müller, Gads Forlag, Camilla Høy, JP/Politikens Forlag, Karen Bender, Gyldendal, og Michael Nonboe, Klim
Branchesamarbejdsudvalget - Undervisningsministeriet Cliff Hansen, Alinea, Hanne Salomonsen, Gyldendal, Michael Haase, Haase Forlag, og Louise Riisgaard, Danske Forlag
Copydan Fællesforeningen Hanne Salomonsen, Gyldendal
Copydan Tekst og Node

Hanne Salomonsen, Gyldendal

Suppleant:
Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag

Danske Forlags bestyrelse

Lars Boesgaard (formand), L&R, Morten Hesseldahl, Gyldendal (næstformand), Lene Juul, JP/Politikens Forlag, Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten, Carsten Fenger-Grøndahl, Aarhus Universitetsforlag, Pernille Follmann Ballebye, Kristeligt Dagblads Forlag, og Malene Schioldan, Modtryk

Danske Forlags Jubilæumslegat Pernille Follmann Ballebye, Kristeligt Dagblads Forlag, Malene Schioldan, Modtryk, og Lars Boesgaard, L&R
Danske Undervisningsforlags forretningsudvalg Cliff Hansen (formand), L&R, Hanne Salomonsen (næstformand), Gyldendal, Michael Haase, Haase Forlag, Henrik Borberg, Forlaget Multivers, Tove From Jørgensen, GO Forlag, Thomas Rump, Praxis, Anette Wad, DJØF Forlag, Lise Scharff, Polyteknisk Forlag, Birgit Vrå, Samfundslitteratur, Signe Lindskov Hansen, Dansk Psykologisk Forlag, Birte Ravn Østergaard, Systime, og Lars Tindholdt, Forlaget Matematik (observatør).
Det danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Marianne Alenius, Museum Tusculanums Forlag
Digitalt udvalg Marianne Alenius, Museum Tusculanums Forlag, Jeppe Mossin, Gyldendal, Jeppe Branner, L&R, Jakob Harden, JP/Politikens Forlag, og Christine Bødtcher-Hansen (sekretær), Danske Forlag
Federation of European Publishers, FEP Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Foreningen Uglevirke

Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten, Gert B. Nielsen, Forlaget Matematik, Marie Melson, JP/Politikens Forlag

Suppleant:
Gertrud Smith, Lindhardt og Ringhof

Forfatterskolens bestyrelse

Charlotte Jørgensen, Grif

Suppleant:

FUI, Fonden Undervisnings Information Gorm Nielsen (formand), Specialpædagogisk Forlag, og Henrik Gejlager, Gyldendal
International Publishers Association, IPA Lars Boesgaard, L&R, og Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Kulturministeriets Netarkivs redaktion Henrik Borberg, Forlaget Multivers
Kulturstyrelsen, fokusgruppe vedr. internationale støtteordninger Nya Guldberg, Lindhardt og Ringhof, Sofie Voller, JP/Politikens Forlag, Jenny Thor, Gyldendal, Karina Bell Ottosen, Aarhus Universitetsforlag, og Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Metadata-gruppe

Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag, Bo Dybkær, Boghandlerforeningen, Karin Erfurt, Boghandlerforeningen, Johannes Hagner Hvilsom, Gyldendal, Gertrud Smith, L&R, Kim Holmgaard, Saxo, Morten Dvinge, Saxo, Jan Saarup-Hansen, Polyteknisk Forlag, Flemming Pedersen, DBK, Jakob Harden, JP/Politikens Forlag, Marie Melson, JP/Politikens Forlag, Steffen Sørensen, Publizon, Dave Kensinger, Aarhus Universitetsforlag, Marie Bilde, Pruneau, Kent Vedel, L&R, Helene Kristensen, Plusbog, Charlie Jensen, Arnold Busck, Lisbeth Bang Nielsen, Dafolo, Tyge Brink, Mofibo, Line Jung Lindhard, DBC, Stig Kølbæk, Index Retail, Finn Pedersen, Index Retail, Martin Steenberg, Boghandlerforeningen, Oline Møller, Storytel

Nordisk Forlæggerråd Deltagerne i rådets møder udpeges af de respektive landes bestyrelser. Der er intet krav om, at deltagerne er medlem af de respektive landes bestyrelser.
Ophavsret.dk Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Projektgruppe vedr. skolemessen i Århus Gorm Nielsen, Specialpædagogisk Forlag
Projektgruppe vedr. Læringsfestivalen Gorm Nielsen, Specialpædagogisk Forlag
Rettighedsalliancens bestyrelse Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
Statens Kunstfonds Repræsentantskab Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten
Statistikudvalget Bjarne Ponikowski (formand), Gyldendal, Anette Whitt, Politikens Forlag, og Henrik Nyholm, L&R. Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag, er bisidder.
STIL, styregruppe for Materialeplatformen Cliff Hansen, L&R
STIL, følgegruppe for projekt it i folkeskolen

Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag

Suppleant:
Louise Riisgaard, Danske Forlag

Årsmødevalgte revisorer for Danske Forlag Michael Haase, Haase Forlag, og Bjarne Ponikowski, Gyldendal

 

Medlemmer af bestyrelsen, Danske Undervisningsforlags forretningsudvalg samt interne revisorer vælges på generalforsamlingen. Andre repræsentanter vælges af bestyrelsen evt. efter indstilling fra Danske Undervisningsforlags forretningsudvalg. Medmindre andet følger af regler og vedtægter for det organ, som har anmodet om en repræsentant, er valget gældende for to år.