SKI indkøbsaftale om digitale læremidler klar til efteråret

Aftalen bliver en dynamisk indkøbsaftale. Det betyder, at nye leverandører – store som små – løbende kan kvalificere sig til at komme på aftalen via bestemte minimumskrav, som SKI sammen med ekspertgruppen og i dialog med markedet – herunder Danske Forlag- er i gang med at fastsætte.

SKI's hjemmeside udtaler Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen:

”Vi vil gerne sikre, at lærerne får indflydelse på, hvilke digitale læremidler de bruger. Med en dynamisk indkøbsmodel, hvor der lægges vægt på kvalitet i læremidlerne, kan vores medlemmer møde lærernes efterspørgsel. Samtidig kan nye produkter og nye leverandører løbende komme med på aftalen. Det giver både plads til de små, specialiserede forlag med få produkter og de store med det brede sortiment. Vi har oplevet en oprigtig interesse fra SKI i at lytte til de indsigter, leverandørerne har, og ser frem til den videre dialog om udbuddet,” siger Christine Bødtcher-Hansen.”