Rettighedsalliancens årsberetning

Trods gennembrud, milepæle og flotte resultater er der fortsat store udfordringer med det ulovlige marked. For at komme de ulovlige aktiviteter til livs gør RettighedsAlliancen brug af en effektiv kombination af håndhævelse, brugeransvar og samarbejde med onlineaktører. Kombinationen er den første af sin slags i verden og vækker fortsat stor interesse både herhjemme og i udlandet.

En af de største styrker hos RettighedsAlliancen er de tætte samarbejder på tværs af brancher, interesser og politiske ståsteder. En styrke, der i 2018 blev cementeret, da regeringen nedsatte den nu permanente og fuldt bemandede IP-Taskforce. En dedikeret enhed hos Bagmandspolitiet, som får stor betydning for håndhævelsen af rettighedskrænkelser på nettet.

Læs mere fra RettighedsAlliancens årsberetning