KL’s udbud for indkøb af digitale læremidler annulleres

KL har den 11. april 2019 meddelt, at udbuddet vedr. pilotprojektet for indkøb af digitale læremidler annulleres. KL henviser til, at det efter prækvalifikationen har vist sig, at konkurrencefeltet ikke er tilstrækkeligt bredt. Danske Forlag har løbende rejst en skarp kritik af pilotprojektet og er derfor ikke overrasket over, at mange forlag ikke har kunnet se sig selv i projektet.

Vi har over for KL bekræftet, at vi fremadrettet gerne vil deltage i en dialog om de udfordringer, som kommunernes indkøb af digitale læremidler rejser, og at branchen selvfølgelig også gerne vil medvirke til at finde relevante løsninger, som understøtter mangfoldighed, kvalitet og innovation.