IP-taskforce bliver permanent

RettighedsAlliancen har gennem flere år arbejdet intensivt for at få etableret en IP-taskforce hos Bagmandspolitiet, og det er derfor en stor sejr for rettighedshaverne, at justitsministeren har meddelt, at der nu etableres en permanent IP-taskforce. Det betyder en markant styrkelse af mulighederne for at håndhæve ophavsrettigheder på internettet, og at der nu kan ske en strafferetlig håndhævelse af denne voksende kriminalitetsform. Bagmandspolitiet får ressourcer i form af efterforskere og anklagere, som skal opbygge kompetencer til at forfølge IP-kriminalitet. Der ligger allerede mange sager, som de skal tage fat på, ligesom RettighedsAlliancen vil anmelde flere sager og bistå med bl.a. teknisk indsigt. Det næste store skridt bliver at få lovgrundlag på plads, så taskforcen også kan blokere adgangen til hjemmesider med indhold, som er lagt ud uden rettighedshavernes samtykke.
http://rettighedsalliancen.dk/2018/05/01/ip-taskforce-bliver-permanent/