Høring om en national læsestrategi for børn og unge

Læsning af litteratur er en værdifuld aktivitet i sig selv, som kan give børn enestående oplevelser. Når børn læser, stimulerer det deres forestillingskraft og evne til at tænke kritisk. Men læsning er også afgørende ift. at styrke læsekompetencer og evnen til fordybelse, som er afgørende i uddannelsessystemet. Læsning styrker børns identitetsdannelse, empati og dannelse og træner opfattelsesevne, hukommelse og ræsonnement, og læsning er vigtig ift. demokratisk deltagelse og social mobilitet. Undersøgelser viser, at de 9-13-årige generelt læser mindre i fritiden, og at danske elevers læseglæde ligger meget lavt. Kun 20 procent af de danske elever siger, at de »rigtig godt kan lide at læse« mod 43 procent internationalt. Derfor er der behov for en bred national indsats, som sætter fokus på, at bøger er tilgængelige, der hvor børnene opholder sig, og at både forældre og de fagprofessionelle, som omgiver børnene, er klædt på til at formidle bøger og skabe positive stemninger omkring læsningen.
Læs mere om høringen.
Tilmelding til høringen.