Vækst i antallet af bøger - men færre flittige læsere

Bog-og Litteraturpanelet har udgivet deres årsrapport for 2018 om bogen og litteraturens vilkår. Årets rapport viser, at der udgives stadig flere titler, men væksten modsvares ikke af en tilsvarende større læsning af bøger. Det er dog værd at bide mærke i, at i en tid, hvor bogen er udsat for massiv konkurrence fra tv-serier, film og sociale medier, er læsemønstrene for den voksne del af befolkningen relativt stabile. I Kulturministeriets pressemeddelelse udtaler kulturminister, Mette Bock, at ”Litteratur er vigtigt for os som individer og samfund. Gennem litteraturen forstår vi hinanden og verden på nye måder, og litteraturen er med til at flette fælles kulturelle rødder.” Danske Forlag mener, at vi som samfund har en interesse i, at folk læser. Læsning har stor betydning for uddannelse, social mobilitet, jobmuligheder og dannelse og er en forudsætning for vores demokrati. Vi har i foråret set en stor undersøgelse, som viser, at børns og unges læsevaner er nedadgående. Vi opfordrer derfor til, at der udformes en national læsestrategi med fokus på, at de voksne, der er omkring børnene – både forældre, i daginstitutioner og skoler – sikrer tid og rum til fordybelse, og at bøger er tilgængelige, der hvor børnene er.