Danske Forlag advarer KL mod flat rate-model for indkøb af digitale læremidler i folkeskolerne

Danske Forlag har deltaget i møder hos KL sammen med Brancheforeningen for Undervisningsforlag og udvalgte leverandører af digitale læremidler om et af KL planlagt pilotprojekt med en flat rate-model for indkøb af digitale læremidler. Pilotprojektet vil bl.a. omfatte kommunerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Gladsaxe og Sorø og vil dermed udgøre en stor del af markedet for digitale læremidler. Både små og store leverandører har advaret om, at den skitserede flat rate-model vil have en indgribende indflydelse på markedsudviklingen med negative følger for både kvaliteten og innovationen i de digitale læremidler. Danske Forlag mener, at KL bør indlede en konstruktiv dialog med forlagene om, hvilke reelle udfordringer der er i markedet, samt hvordan de løses bedst muligt, uden at det får negative konsekvenser for kvaliteten i undervisningen.
Se Danske Forlags breve til KL af 7. januar 2019 samt af 20. november 2018.