Dansk Forfatterforening og Danske Forlag anbefaler et ja til Copyright-direktivet

Ultimo marts skal EU-Parlamentet stemme om Copyright-direktivet. Ophavsret er grundlaget for forfattere og forlags arbejde og dermed fundamentet for skabelsen og udgivelsen af litteratur og læremidler af høj kvalitet. Direktivet har været forhandlet gennem flere år i EU, og med et så komplekst direktiv er det klart, at vi i Dansk Forfatterforening og Danske Forlag ikke er 100 % tilfredse med alt indholdet i direktivteksten. Men vi synes, at der samlet set er tale om et fornuftigt kompromis, som alle parter kan leve med. Det gælder for vores vedkommende ikke mindst i forhold til:

  • at der skabes en balance mellem undervisningsinstitutioners digitale behov og hensynet til, at de forfattere og forlag, som skaber det undervisningsmateriale, der skal uddanne kommende generationer, skal have en rimelig betaling, hvis de fortsat skal kunne producere kvalitetsindhold
  • at direktivet anerkender aftalelicensen, som er en bred dansk mærkesag, som en fornuftig måde at licensere rettigheder og
  • at der i direktivet bliver skabt et klart bedre grundlag end i dag for at kræve, at tjenester som YouTube skal agere i overensstemmelse med almindelige, sunde retsprincipper og enten betale for brug af indhold, de ikke selv har skabt, eller sikre, at det ikke ligger på deres platform. Det har man her fået slået fast på en fin måde, der ikke hindrer hverken brugerne eller nye startups i at udnytte mulighederne på det digitale marked.

På vegne af litteraturen har vi derfor opfordret de danske parlamentarikere til at stemme for direktivet.