Dansk fællesstand på bogmessen i Frankfurt 2019

Med støtte fra Statens Kunstfond er det blevet muligt at genetablere en dansk fællesstand på verdens største bogmesse i Frankfurt. Der er bevilliget ca. 130.000 kr. til etableringsomkostninger og 100.000 kr. i underskudsgaranti til driften. Danske Forlag har nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forlagene Gyldendal, Lindhardt og Ringhof, JP/Politikens Forlag og Alvilda, som allerede har givet tilsagn om deltagelse, og som har været i dialog med bl.a. Bigini om standens udseende og vilkår for deltagelse. Arbejdsgruppen arbejder desuden med design af standen, og planen er en overordnet skandinavisk linje med inspiration hentet fra Politikens Forlag/Gyldendals fælles stand på messen i Frankfurt 2018, men med stærkere dansk designlinje og profilering.

Midlerne fra Kunstfonden skal bl.a. sikre, at også mindre forlag skal have mulighed for at deltage på fordelagtige vilkår. Danske Forlag har den 4. feb. afholdt et medlemsmøde sammen med Slots- og Kulturstyrelsen om fællesstanden. På mødet fremlagde arbejdsgruppen mulighederne og rammerne for deltagelse i fællesstanden. Standen er på i alt 80 m2 og befinder sig i Hall 5.0 omkring B18 – nærmere information om standens endelige form og placering afventes ultimo februar 2019. Indtil videre har de fire nævnte forlag booket stande på fællesstanden (Alvilda 4 m2, Gyldendal 15 m2, L&R 15 m2, JP/Politikens Forlag 15 m2), og derudover har Statens Kunstfond booket 12 m2. Der vil være et fællesområde til øvrige forlag på i alt 15 m2., hvoraf de 4 m2 kan udgøres af en forlagsstand. Et fælles baglokale fylder de resterende 4 m2. Der vil ikke være bemanding og forplejning på standen.  

Deltagelse fra forlag:

  • 3 store forlagsstande á 15 m2
  • 1 mellemstor forlagsstand á 4 m2
  • Ønskes en 4m2 stand (der er 1 tilgængelig) – 25.017 DKK
  • Deltagelse uden fast plads i fællesområdet, ved mødeborde samt brug af fællesfaciliteter:
    • 5.000 DKK per forlag, for op til 2 personer

Hver efterfølgende medarbejder 2.500 DKK

Bogmessen afvikles 16.-20. okt. 2019.

Læs mere om Frankfurt-bogmessen her: https://www.buchmesse.de/en

Forlag der er interesseret i at deltage på fællesstanden i 2019 på ovenstående vilkår, kan kontakte Danske Forlag – rdh@danskeforlag.dksenest den 28 februar 2019. Angiv venligst hvordan forlaget ønsker at deltage, enten ved at booke de 4 tilgængelige m2 til en forlagsstand (kan evt. deles af to forlag), eller som deltager uden fast plads. Tilmelding til standen er forpligtende.

Der vil efter tilmeldingsfristen blive afholdt et møde for de forlag, som har meldt sig.