Branchetræf 2020 flyttes til 2021

Pga. Covid19-krisen har Danske Forlag og Boghandlerforeningen besluttet at flytte branchetræffet, som skulle afholdes den 10. og 11. juni, til sommeren 2021. De tilmeldte vil få refunderet tilmeldingsafgiften. Vi vender tilbage, når der er nyt om branchetræf 2021.