Bogbranchen og COVID19

Forlag og forfattere er ligesom mange andre brancher berørt af COVID19-situationen. Alle led af bogens værdikæde er berørt af en opbremsning i salget, som især skyldes, at forlagenes vigtigste salgskanal, den fysiske boghandel, har måttet lukke mange butikker. Men også aflyste messer og forfatterarrangementer, som normalt er med til at skabe synlighed og opmærksomhed omkring bogen, påvirker bogsalget.

Danske Forlag, Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere opfordrer til specifik opmærksomhed på, at uddannelsesinstitutioner og biblioteker opretholder deres indkøb af bøger og læremidler. Endvidere skal der arbejdes for, at de forfattere, som tjener mindst, bliver omfattet af kompensationspuljen for selvstændige.

Se fælleserklæring