Nyheder

Bogmomsen

Den danske momssats på litteratur er den højeste i verden. Danske Forlag har sammen med Dansk Forfatterforening opfordret til, at bogmomsen bliver sat ned, men kulturministeren afviser.

Tillægsydelser i Meebook

Læringsplatformudbyderen Meebook er begyndt at tilbyde forlagene tillægsydelser mod betaling - et tiltag, som vækker bekymring hos Danske Undervisningsforlag.

Danske Forlag og Dansk Forfatterforening: Lavere moms på bøger

I en henvendelse til kulturminister Mette Bock gør Danske Forlag og Dansk Forfatterforening opmærksom på, at vi i Danmark har verdens højeste moms på bøger. Det er uhensigtsmæssigt at lægge høje afgifter på læsning, fordi vi som samfund har interesse i, at folk læser.