ONIX


Danske Forlag har nedsat en dansk ONIX-komite, der skal arbejde med danske tilretninger af ONIX og dermed højne kvaliteten af metadata og standardisere udvekslingen af metadata mellem udgivere og forhandlere med ONIX for books. 

ONIX for books er på lige fod med Thema et internationalt format, som vedligeholdes af EDItEUR. Begge formater kan tilrettes til at imødekomme nationale behov.

Den danske ONIX-komite har udarbejdet et dansk subset af den internationale standard. Subsettet er udarbejdet til brug i det danske marked, men kan også benyttes til dataleverancer til internationale markeder.
Se det danske subset

Det danske ONIX-subset kan revideres op til 2 gange årligt. Forslag og ønsker til standarden kan sendes til rdh@danskeforlag.dk.

Den danske ONIX-komite består af repræsentanter fra Danske Forlag, Boghandlerforeningen, Saxo, Mofibo/Storytel, Bogportalen, Publizon og Dafolo. Møder er åbne for andre end repræsentanterne, så hvis du har interesse i at modtage information om tidspunkt for mødernes afholdelse samt referater, så send en e-mail til rdh@danskeforlag.dk.