VEJLEDENDE AFTALE MED SYNSCENTER REFSNÆS OM UDLEVERING AF DIGITALE FILER


Danske Forlag har i samarbejde med Synscenter Refsnæs udarbejdet en vejledende aftale for udlevering af digitale filer.

Synscenter Refsnæs er den offentlige institution i Danmark, som tager sig af de svagsynede og blinde børn i folkeskolen. En del af deres arbejde består i at producere skolemateriale i alternative formater til de enkeltintegrerede elever ude i folkeskolens klasser på forespørgsel fra lærere, synspædagoger m.fl. Dette skal sikre, at de får adgang til samme materiale som deres klassekammerater i et format, de kan tilgå. Aftalen vil lette arbejdsprocessen væsentligt hos synscentret. Det er naturligvis frivilligt, om forlagene ønsker at indgå en aftale.

http://synref.dk/