SKØNLITTERATUR


Danske Forlag har udarbejdet en vejledende aftale om udgivelse af skønlitterære værker. Medlemmer kan få aftalen ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk.