Morgenmøde om nye EU-regler om forfatterkontrakter, uddannelsesinstitutioners kopieringsret m.m.

I foråret vedtog EU det såkaldte DSM-direktiv (Digital Single Market), som indeholder en række bestemmelser, som vil få betydning for forlagenes rettigheder og forfatterkontrakter. Direktivet indeholder bl.a. bestemmelser om undervisningsinstitutioners kopieringsret, kulturarvsinstitutioners ret til at tilgængeliggøre værker, som er ude af handelen, reguleringer af forfatterkontrakter samt skærpede ansvarsregler for onlineplatforme som f.eks. YouTube.
 
Direktivet skal nu implementeres i dansk ret, og Kulturministeriet afholder workshops og interessentmøder, hvor Danske Forlag deltager. På medlemsmødet vil Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, give en oversigt over de områder, som kan få betydning for forlagene, og samtidig invitere til spørgsmål og dialog, da praktisk input fra forlagene er vigtige i den videre høringsproces.

Tilmelding:

 

Medlemmer, der ikke har mulighed for at komme til vores medlemsmøder, kan overvære møderne online. Det er ikke muligt at deltage aktivt i møderne online. Møderne vil ikke blive optaget. Send mail til Rikke Dybdahl Harpsøe rdh@danskeforlag.dk senest den 27. november, hvis du ønsker at modtage en indkaldelse til online-møde.