Middag for personlige medlemmer

Danske Forlag inviterer personlige medlemmer til middag efter inspirationsseminar og overrækkelse af Jubilæumslegatet.