Medlemsmøde om teknologiforståelse - afholdes online

Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører et forsøg med teknologiforståelse i den obligatoriske undervisning i folkeskolen, hvor 46 skoler deltager. Interessen for teknologiforståelse er dog ikke begrænset til de 46 forsøgsskoler. Mange andre skoler og kommuner er interesseret i faget, og flere forlag har allerede udviklet læremidler til understøttelse af fagligheden. På medlemsmødet d. 17. april vil repræsentanter fra Børne- og Undervisningsministeriet præsentere forsøget og forsøgsfagligheden, herunder fagets fire kompetenceområder. Oplægget vil inddrage eksempler fra de prototypeforløb, der er udviklet i forsøget og understøtter forsøgsskolernes undervisning. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Fælles Mål for forsøgsfagligheden og forsøget i det hele taget.

NB! Mødet foregår online via Teams. Der udsendes mødeindkaldelse til de medlemmer, der har tilmeldt sig mødet senest den 15. april

Tilmelding: