Medlemsmøde om Notas rolle ift. e-bøger og lydbøger til læsehandicappede

Nota er en institution under Kulturministeriet, som giver mennesker med læsehandicap adgang til bøger i Nota Bibliotek. Danske Forlag modtager løbende henvendelser fra medlemmer, som er blevet opmærksomme på, at deres udgivelser findes hos Nota, eller som er blevet kontaktet af Nota, som ønsker adgang til forlagenes filer.

På medlemsmødet vil Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, redegøre for, hvad loven giver Nota mulighed for. Herunder hvem Nota må give adgang til Nota Bibliotek, under hvilke betingelser, om forlagene har ret til et vederlag for Notas udlån, og hvordan Nota sikrer, at filerne ikke bliver ulovligt videredelt.

Hvis I har spørgsmål, som I gerne vil have adresseret, er I meget velkomne til at indsende dem på forhånd til cbh@danskeforlag.dk. Der vil også være rig lejlighed til at stille spørgsmål på mødet.

Mødet foregår online via Teams. Der udsendes mødeindkaldelse til de medlemmer, der har tilmeldt sig mødet senest den 22. februar

Tilmelding: