Medlemsmøde om Grøn Bogproduktion

Med i alt 10 gennemarbejdede anbefalinger har Danske Forlag sat grøn bogproduktion på dagsordenen. Anbefalingerne er resultatet af en kortlægning af igangværende og mulige tiltag baseret på kendte miljømæssige påvirkninger i hele bogens værdikæde – fra papirproduktion, design og bogtryk til distribution, salg og genanvendelse. I kan læse nærmere om kortlægning og anbefalinger i Danske Forlags rapport Towards Environmentally Conscious Publishing.

Vi opfordrer vores medlemmer til at engagere sig i den grønne omstilling og afholder et virtuelt medlemsmøde den 5. februar kl. 11-12.30

Program:

  • Velkomst ved formand for Danske Forlag Lars Boesgaard
  • Gennemgang af rapportens 10 anbefalinger ved direktør for Danske Forlag Christine Bødtcher-Hansen og markedschef i Dansk Erhverv Louise Riisgaard
  • Spørgsmål til rapporten vil blive besvaret af medlemmer af arbejdsgruppen for grøn bogbranche Christian Davidsen, L&R, Hans Peter Nissen, formand for DBKs bestyrelse, Morten Ladewig, Gyldendal, og Tomas Henriksen, JP/Politikens Forlag samt rapportens forfatter Rebecca Vaa.

I må meget gerne indsende spørgsmål til rapporten på forhånd til rdh@danskeforlag.dk.

Tilmelding: