Medlemsmøde om Copydanaftaler på uddannelsesområdet

Copydan Tekst og Node indgår som forvaltningsorganisation på vegne af bl.a. forlag og forfattere aftaler med uddannelsesinstitutionerne om kopiering til brug i undervisningen. Aftalerne kan ses her: https://kopitilundervisning.dk/

På medlemsmødet vil vicedirektør i Tekst og Node, Stefan Eland Kristensen, og afdelingschef, Vibeke Andersen, give et overblik over aftalerne samt uddybe, hvordan Tekst og Node fordeler kopivederlagene til rettighedshaverne. Der vil tillige være fokus på, hvordan den digitale kopiering registreres.

Medlemmer, der ikke har mulighed for at komme til vores medlemsmøder, kan deltage online. Det er ikke muligt at deltage aktivt i møderne online. Møderne vil ikke blive optaget.

Tilmelding:

Persondata