Medlemsmøde om brug af billeder

Foreningen oplever ofte, at medlemmer er i tvivl om, hvilke regler der gælder ift. brug af billeder. Hvornår er det nødvendigt at indhente samtykke fra de afbillede, betyder det noget, at det er en kendt person, hvad med fotografen, og hvad hvis man vælger at linke m.m.

På mødet vil en af landets mest erfarne advokater i forlagsjura Martin Dahl Pedersen fra Kromann Reumert gennemgå regler og sædvaner på området.

I er meget velkomne til på forhånd at indsende spørgsmål/temaer til rdh@danskeforlag.dk.

Tilmelding: