Medlemsmøde om arbejdet med grøn CSR internt på forlagene

Danske Forlag har sat fokus på grøn bogbranche og har lavet rapporten Towards Environmentally Conscious Publishing, som kortlægger igangværende og mulige tiltag baseret på kendte miljømæssige påvirkninger i hele bogens værdikæde. En af rapportens 10 anbefalinger er CSR i virksomheder, hvor forlagene anbefales at sætte fokus på øget bæredygtighed i de interne processer, som  kan være klima- og miljømæssige påvirkninger fra f.eks. el, rejser, affaldshåndtering, kantinetilbud m.m.

På mødet vil kommunikationschef Anne Bach Waagstein fortælle om advokatfirmaet Poul Smith/Kammeradvokatens arbejde med at sætte miljø og klima på den interne dagsorden i virksomheden. Anne vil komme med bud på, hvordan processen kan gribes an, så der skabes engagement både i ledelsen og blandt medarbejderne, samt komme med eksempler på konkrete indsatsområder.

Mødet foregår online via Teams. Der udsendes mødeindkaldelse til de medlemmer, der har tilmeldt sig mødet senest den 3. marts

Tilmelding: