Medlemsmøde med RettighedsAlliancen om omfanget og håndteringen af ulovlig kopiering, ODEV-kampagnen m.m.

Den 6. juni 2019 sætter vi spot på, hvad vi gør for at bekæmpe ulovlig kopiering af studiebøger til videregående uddannelser, og på hvad forlagene selv kan gøre. Emma Blomgreen fra RettighedsAlliancen vil fortælle, hvordan det går med kampagnen Os Der Elsker Viden, hvad der er planlagt fremadrettet, og hvordan forlagene selv kan engagere sig i kampagnen. Emma vil også give et overblik over de data, der er indsamlet som en del af monitoreringsindsatsen, og som nu giver en klar indikation af fordelingen af krænkelser på tværs af uddannelser og platforme. Endelig vil Emma fortælle om kontakten til uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere. Thomas Heldrup Christensen, der er jurist i RettighedsAlliancen, vil give et overblik over krænkelsessager på studiebogsområdet, og hvordan de bliver håndteret, og herunder fortælle om seneste nyt fra de aktuelle politisager, hvor to mænd er sigtet for organiseret salg af kopierede studiebøger.

Tilmelding:

 

Medlemmer, der ikke har mulighed for at komme til vores medlemsmøder, kan overvære møderne online. Det er ikke muligt at deltage aktivt i møderne online. Møderne vil ikke blive optaget. Send mail til Rikke Dybdahl Harpsøe rdh@danskeforlag.dk senest den 6. maj, hvis du ønsker at modtage en indkaldelse til online-møde.