Konkurrenceretlig update

Konkurrencereguleringen har mange faldgruber, og det kan være dyrt og forbundet med store bøder ikke at have styr på de konkurrenceretlige regler. Konkurrenceloven er for nylig ændret, så Konkurrencerådet både undersøger og kan fastslå en overtrædelse og bagefter kan beslutte, at der skal gives bøder. Det er sket i forlængelse af en stadig mere restriktiv håndhævelse af reglerne. På mødet vil advokat Jens Munk Plum fra Kromann Reumert give et overblik over de vigtigste regler for forlagsvirksomhed. Jens vil med afsæt i eksempler fra andre sager og brancher bl.a. komme ind på, hvad forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler indebærer; dels i forhold til samarbejder i branchen og særligt grænserne for informationsudveksling i den sammenhæng, dels rammerne for dialog og aftaler med forhandlere om distributionsvilkår offline og online, salgsbegrænsninger og kampagnetilbud.

Vi opfordrer medlemmerne til at deltage i mødet og meget gerne til at indsende spørgsmål på forhånd (skriv til rdh@danskeforlag.dk).

Medlemmer, der ikke har mulighed for at komme til mødet, kan overvære det online, dog gør vi opmærksom på, at lydkvaliteten kan være svingende.
Mødet vil ikke blive optaget.

Tilmelding:

Persondata