Generalforsamling 2020

Danske Forlag afholder generalforsamling for de personlige medlemmer den 14. maj 2020 kl. ca. 17.00 med efterfølgende middag. Der afholdes et inspirationsseminar for alle medlemmer umiddelbart før generalforsamlingen kl. ca. 14. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen - mere information følger.