Forlagsjura update

Advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert, vil på baggrund af sin mangeårige erfaring med forlagsjura sætte fokus på brug af musikrettigheder, filmklip, memes, embedding af indhold fra SoMe samt brug af stillbilleder.

Deltagerne er meget velkomne til at indsende spørgsmål på forhånd.

Medlemmer, der ikke har mulighed for at komme til mødet, kan overvære det online.
Mødet vil ikke blive optaget.

Tilmelding:

Persondata