Digital og analog læring og læsning i skolen

Konference for læsekonsulenter, læsevejledere, lærere, PLC-vejledere, bibliotekarer og andre med interesse for læsning, arrangeret af Læsekonsulenternes Landsforening.
Læs mere og tilmeld dig her.