Danske Forlags inspirationsseminar og overrækkelse af Jubilæumslegatet samt middag for personlige medlemmer

Danske Forlag inviterer alle ansatte på medlemsforlagene til inspirationsseminar og uddeling af Jubilæumslegatet på Matrikel 1, Højbro Plads, 29. september kl. 15.30. Efter arrangementet er der middag for de personlige medlemmer.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen - mere følger.