Medlemsmøde om SKIs forestående udbud af rammeaftale for indkøb af digitale læremidler

Staten og Kommunernes Indkøbsservice har besluttet at udarbejde en rammeaftale for kommunernes indkøb af digitale læremidler. Der er tale om en aftale, som vil blive frivillig for kommunerne, og som skal udformes som et såkaldt dynamisk indkøbssystem, så leverandører løbende har mulighed for at blive optaget på leverandørlisten.

På mødet vil SKI bl.a. redegøre for baggrunden for udbuddet, gennemgå udbuddet (herunder Dynamisk Indkøbssystem), oplyse om krav til tilbudsgiverne, kategorisering af læremidler og hvordan kommunerne kan anvende rammeaftalen.

Tilmelding til rdh@danskeforlag.dk senest 28. februar.