Forlagsjura

Medlemmer

Forlag

Fornavn

Efternavn

Museum Tusculanums Forlag

Marianne

Alenius

L&R

Ulla

Barfod

Rosinante&Co.

Katrine

Boldsen

Gyldendal

Merete

Borre

Bechs Forlag

Aksel Bech

Christensen

L&R

Vibeke

Clod-Svensson

Gyldendal

Louise

Englyst

Gyldendal

Louisa Greve

Finkelstein

Gyldendal

Louise

Hafsjold

Gyldendal

Rie Lynge

Hansen

Politikens Forlag

Jakob

Harden

Lindhardt og Ringhof

Edith Marie

Holdt

Systime

Jannie

Holmegaard

GO Forlag

Tove From

Jørgensen

TUR Forlag

Annette

Klubien

L&R

Lisbeth

Krener

L&R

Siri

Marcher

Gyldendal

Lise

Nestelsøe

Aarhus Universitetsforlag

Karina Bell

Ottosen

Gyldendal

Lydia Constance Grønkvist

Pedersen

Gyldendal

Maggie Brøndum Skipper

Gyldendal

Jenny

Thor