Forlagsjura

Medlemmer

Forlag

Fornavn

Efternavn

Bechs Forlag

Aksel Bech

Christensen

GO Forlag

Tove From

Jørgensen

Museum Tusculanums Forlag

Marianne

Alenius

L&R

Ulla

Barfod

Gyldendal

Merete

Borre

Gyldendal

Louise

Englyst

Gyldendal

Louisa Greve

Finkelstein

Gyldendal

Elisabeth Nøjgaard

Fogtdal

Arkitektens Forlag

Susanne

Gregersen

Gyldendal

Lydia Constance Grønkvist

Pedersen

Gyldendal

Louise

Hafsjold

Systime

Jannie

Holmegaard

TUR Forlag

Annette

Klubien

L&R

Lisbeth

Krener

L&R

Ane

Olsen

L&R

Siri

Marcher

Gyldendal

Lise

Nestelsøe

Gyldendal

Jenny

Thor

Politikens Forlag

Jakob

Harden

L&R

Dorte

Wriedt

Rosinante&Co.

Katrine

Boldsen

Gyldendal

Rie Lynge

Hansen

Aarhus Universitetsforlag

Karina Bell

Ottosen

Gyldendal

Maggie Brøndum Skipper