Tildelingskriterier for puljen til indkøb af digitale læremidler 2017

STIL - Styrelsen for It og Læring - har udsendt tildelingskriterier og puljebeløb for puljen til indkøb af digitale læremidler i 2017. Der er afsat 45 mio. kr. til indkøb af digitale læremidler til folkeskolen i 2017.
Se tildelingskriterierne for 2017

Se informationsbrev til producenter

Se vejledning om puljen til digitale læremidler 2017

Læs mere om puljen og tildelingskriterierne:
http://uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Sep/160915-45-millioner-kroner-til-indkoeb-af-digitale-laeremidler-til-folkeskolen-i-2017