Små forlag er vigtige risikovillige rugekasser

En ny rapport fra Bog- og Litteraturpanelet viser, at de små forlag, som er boomet de seneste 15 år, har vigtig betydning for det litterære kredsløb i Danmark. Boomet i små forlag skyldes især, at digitaliseringen har gjort bogproduktion billigere, og at de sociale medier har muliggjort alternativ markedsføring. Men de små forlag oplever samtidig, at det er svært at nå ud til læserne, særligt fordi litteraturen bliver omtalt mindre i de traditionelle medier, biblioteksbestanden er faldende og der er tilbageholdenhed hos boghandlerne ift. at lagerføre den smalle kvalitetslitteratur. De små forlag bygger derfor på idealistiske ejere og ansatte, som er parat til at arbejde for en meget lav løn eller frivilligt, og de er helt afhængige af støtte fra Statens Kunstfond, Nordisk Råd og private fonde samt alternative udstillingskanaler og infrastruktur som Lille Bogdag, Boghandel/skifter, performances, oplæsninger, debatter m.m.
Se rapporten her