Regeringen offentliggør ny bred aftale, som vil sikre virksomheder mod ulige konkurrence fra det offentlige

Virksomheder skal fremover sikres bedre mod unfair konkurrence fra det offentlige. Det sker med en ny bred, politisk delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Regeringen udtrykker tilfredshed med aftalen, fordi den er med til at sikre vækst og job i den private sektor. Det fremgår af Finansministeriets pressemeddelelse, at ”Den offentlige sektor skal bruge kræfterne på sine kerneopgaver fremfor at konkurrere med private virksomheder på ulige vilkår. Det skal være lettere for virksomheder at klage, hvis de oplever unfair konkurrence.” Fremover skal staten, kommuner og regioner sætte deres priser for erhvervsvirksomhed, så de lever op til anbefalingerne fra den internationale organisation OECD, og der oprettes en ny uafhængig klagemyndighed, som skal give virksomheder én klageindgang, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige.

Danske Forlag har i lyset af de udfordringer, vi oplever med uddannelsesinstitutioners produktion af læremidler, arbejdet tæt sammen med Dansk Erhverv for at få sat unfair konkurrence fra det offentlige på dagsordenen. Vi hilser derfor aftalen velkommen. Der er både tale om gode konkrete initiativer, men der sendes også et stærkt politisk signal, som forhåbentlig kan være med til at skabe bevågenhed ift. overvejelser om nye offentlige initiativer på læremiddelområdet.

Se Finansministeriets pressemeddelelse: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/04/fair-og-lige-goer-det-nemmere-at