Offentligt opgavetyveri

På Dansk Erhverv og Børsens debatarrangement om offentligt opgavetyveri den 8. juni efterlyste Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, tydelighed i lovgivningen om det offentliges opgaver. I et konkret eksempel, hvor et voksenuddannelsescenter har etableret et forlag, har Danske Forlag sammen med Dansk Forfatterforening og UBVA (AC) klaget til Konkurrencerådet over voksenuddannelsescentrets manglende hjemmel til at drive forlagsaktiviteter. Klagen har foreløbig været et år undervejs og illustrerer med al tydelighed, at der er behov for mere klar og tydelig lovgivning, og at Folketinget tager aktivt politisk stilling til, hvornår det offentlige skal bevæge sig ind på områder, som allerede varetages af kommercielle virksomheder. Og ikke mindst at der i lovgivningsprocessen er en høring af de berørte brancher og erhvervsorganisationer. Følg debatten her: https://twitter.com/borsenopinion