Høringssvar vedr. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv og forordning vedr. gennemførelse af Marrakesh-traktaten

Danske Forlag har i samarbejde med Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere samt UBVA afgivet et fælles høringssvar til Kulturministeriet i anledning af EU-Kommissionens planer for implementering af den internationale såkaldte Marrakesh-traktat, som skal sikre ligestilling for læsehandicappede. Vi bakker fuldt op om Marrakesh-traktatens formål om at sikre ligestilling for læsehandicappede, og det er positivt at konstatere, at teknologien og markedsudviklingen går i retning af, at flere lyd- og e-bøger på det kommercielle marked imødekommer de læsehandicappedes behov. Vores hovedsynspunkter er, at lovgiver skal fremme en udvikling mod reel ligestilling, hvor markedet fortsat imødekommer de læsehandicappedes behov. Derfor skal undtagelser for læsehandicappede være begrænsede til værker, som ikke er udgivet i kommercielt tilgængelige formater. Endvidere skal der betales et rimeligt vederlag til forlag og forfattere, når det offentlige ønsker at stille værker til rådighed for de læsehandicappede.
Se det fælles høringssvar