Grænser for uddannelses-institutionernes forlagsaktiviteter

I foråret 2015 indgav Danske Forlag sammen med UBVA (AC) og Dansk Forfatterforening en klage til Konkurrencestyrelsen over et voksenuddannelsescenters forlagsaktiviteter. Vi begrundede primært klagen med, at der ikke var hjemmel til de aktiviteter, som var beskrevet i et stillingsopslag, hvor det pågældende voksenuddannelsescenter søgte en erfaren markedsføringskonsulent. Af stillingsopslaget fremgik det bl.a., at ”VUC etablerede forlaget Lighthouse Publish i 2014, og det består i dag af en redaktion og 16 deltidsforfattere. Forlaget har en målsætning om årligt at udgive 200 iBooks, der markedsføres via LighthousePublish.com og sælges i iBook Store”, ”Lighthouse Publish iBooks skal være det foretrukne valg af digitale læringsmedier til udskoling og gymnasialt niveau, til iPads, nationalt og internationalt” og ”Lighthouse Publish skal være en synlig og markant aktør på markedet for digitale læringsmedier, nationalt og internationalt”. Endvidere var det oplyst, at 35 titler var sat til salg for 12 kr. pr. stk. Vi har nu modtaget en tilbagemelding fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som reelt fastslår, at den type forlagsaktivitet, som der var lagt op til fra voksenuddannelsescentrets side, ikke er lovlig. Det er et vigtigt signal for Danske Forlag at kunne sende til andre uddannelsesinstitutioner. Det pågældende voksenuddannelscenter har undervejs skiftet strategi, så Styrelsen ender med at meddele, at de ikke vil foretage sig yderligere i sagen, fordi voksenuddannelsescentret nu udelukkende producerer undervisningsmaterialer med deres egen undervisning for øje og alene har haft en ganske ubetydelig omsætning på 12.840 kr. inkl. moms.