God ide at digitalisere dansk litteratur - men med omtanke

I et debatindlæg i Perspektiv om bibliotekernes digitalisering af litteraturen skriver Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, at forlagene, i takt med at flere læser e-bøger, er optaget af, hvordan læserne kan få digital adgang til den ældre litteratur. Ud fra et samfundsmæssigt ressourcehensyn vil et offentligt digitaliseringsprojekt naturligvis skulle forholde sig til de initiativer, som det private marked allerede løfter. Selvfølgelig vil der være værker, som forlagene ikke kommer til at digitalisere, og derfor er rettighedshaverne altid åbne over for dialog med bibliotekerne om digitaliseringsprojekter.

Se hele debatindlægget samt øvrige debatindlæg om emnet side 26 ff