Danske Forlags kommentar til EU-dom om udlån af e-bøger

I sidste uge afsagde EU-domstolen en dom om, hvorvidt medlemsstater kan indføre lovgivning, som giver biblioteker ret til at udlåne e-bøger på lige fod med trykte bøger. Altså udlån uden aftaler med forlag og forfattere.

Formand for Danske Forlag og adm. direktør for Gyldendal, Stig Andersen, udtaler:

"Vi mener ikke, at dommen udtrykker forståelse for de væsentlige forskelle, der er på, hvordan markedet påvirkes af udlån af hhv. trykte bøger og e-bøger. E-bogsmarkedet er fortsat under opbygning i hele Europa, og der er behov for at afprøve forskellige udlånsmodeller og indhente erfaringer med, hvordan de påvirker markedet, så vi kan finde bæredygtige modeller, som bidrager til, at der skabes en sund balance mellem bibliotekernes rolle og det kommercielle marked."

Dommen har ikke umiddelbart betydning i Danmark, og den ændrer ikke på retstilstanden, som fortsat er, at udlån af e-bøger beror på aftaler mellem biblioteker og forlag og forfattere. Det betyder, at der ikke som følge af dommen er skabt mulighed for, at danske biblioteker kan udlåne e-bøger, da det vil kræve en ændring af dansk lovgivning.

Direktør for Danske Forlag, Christine Bødtcher-Hansen, udtaler:

"I Danmark har vi tradition for og generelt gode erfaringer med at løse tingene ad aftalevejen. Vi håber, at alle parter indser, at den fleksible aftalevej på den lange bane er i alles interesse, da aftaler i forhold til det litterære kredsløb sikrer en udvikling, hvor der også fremover skrives og udgives litteratur af høj kvalitet."