Danske Forlags Årsstatistik 2017

Danske Forlags statistik over danske forlags omsætning i 2017 viser en let stigning på 1,9 %. Det er især skønlitteraturen og faglitteraturen, der stod for stigningerne med hhv. 5,6 % og 4,0 %. Forlagenes omsætning af børne- og ungdomslitteratur faldt derimod med 3,2 %, og omsætningen af læremidler havde et mindre fald på 0,5 %.

Ligesom det var tilfældet for 2016, kommer stigningen fra forlagenes digitale omsætning. Det digitale salg steg fra 2016 til 2017 med 16,6 %, og forlagenes digitale omsætning udgør nu 18,5 % af forlagenes samlede omsætning. Det trykte salg havde et mindre fald på knap 0,9 %.

Det er fortsat primært lydbøger og andet digitalt salg (primært undervisningsportaler), som står for den digitale stigning. Lydbogsomsætningen steg med knap 33 %, og andet digitalt salg steg med 14,3 %. Men også e-bogsomsætningen havde en mindre stigning på 3,7 %.

Omsætningen af lyd- og e-bøger udgjorde 20,4 % af omsætningen af skønlitteratur og 12,9 % af den samlede omsætning af skøn-, fag- og børne- og ungdomslitteratur.

Danske Forlags konst. formand, adm. direktør for Gads Forlag, Ulrik Hvilshøj, udtaler:
”I de her år investerer forlagene i udviklingen af digital litteratur og læremidler, og det er derfor positivt, at vi kan se, at det digitale marked også vokser. Og ikke mindst at den digitale stigning kun i begrænset omfang er sket på bekostning af omsætningen af den trykte bog, således at branchens omsætning i 2017 samlet set er gået frem.”

Se Danske Forlags Årsstatistik 2017