Danske Forlags årsstatistik 2015

Årsstatistikken viser, at den digitale omsætnings andel er stigende og er vokset fra at udgøre 14,4 % af forlagenes omsætning i 2014 til at udgøre 18 % af forlagenes omsætning i 2015. Det er lydbøgerne og de digitale læremidlers andel, som er stigende. 31,1 % af forlagenes salg af digitale læremidler var digitalt i 2015, mens 10 % af salget af skøn- og fag- samt børne- og ungdomslitteratur var digitalt. Især skønlitteraturen sælger digitalt – nu svarende til 15 % af forlagenes omsætning.
Se Danske Forlags årsstatistik