Danske Forlag støtter Læs for Livet

Projektet Læs for Livet bruger bøger til
at skabe social forandring og give udsatte
børn og unge gode oplevelser. Nu har
Danske Forlag indgået et CSR-samarbejde
med Læs for Livet, så danske forlag og deres medarbejdere aktivt kan engagere
sig i udsatte børn og unges læsning.
Se pressemeddelelse
Se i inspirationskataloget, hvordan forlag og medarbejdere kan engagere sig i Læs for Livet 

Se mere på Læs for Livets hjemmeside: http://www.laesforlivet.dk/