Danske Forlag og Dansk Forfatterforening: Lavere moms på bøger

I en henvendelse til kulturminister Mette Bock gør Danske Forlag og Dansk Forfatterforening opmærksom på, at vi i Danmark har verdens højeste moms på bøger. Det er uhensigtsmæssigt at lægge høje afgifter på læsning, fordi vi som samfund har interesse i, at folk læser. Læsning har stor betydning for uddannelse, social mobilitet, jobmuligheder og dannelse og er en forudsætning for vores demokrati.Vi mener derfor, at det er glædeligt at notere, at kulturministeren i sidste uge i forbindelse med vedtagelsen af det nye EU-direktiv, som giver medlemslandene ret til at anvende reduceret moms på digitale bøger, aviser og tidsskrifter, bl.a. har udtalt, at selvom der ikke på nuværende tidspunkt er lagt op til at udvide momsfritagelsen til e-bøger og e-magasiner, så vil Kulturministeriet senere i år se på området. Både aviser, bøger og magasiner konkurrerer om forbrugernes tid og opmærksomhed, og vi mener derfor, at det i første omgang vil være oplagt at medtage bøger i den analyse af det konkurrencemæssige samspil mellem de traditionelle nyhedsmedier og magasiner, som parterne bag medieforliget har aftalt skal udføres i efteråret 2018.