Danske Forlag hilser regeringens udspil om sikring af fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører velkommen

I det netop offentliggjorte udspil skriver regeringen, at den vil stramme lovgivningen og oprette en ny klagemyndighed, så den offentlige sektor holder sig til at løse kerneopgaverne i stedet for at gå private virksomheder i bedene.

Danske Forlag har, i lyset af de udfordringer vi oplever med uddannelsesinstitutionernes produktion af undervisningsmaterialer, arbejdet tæt sammen med Dansk Erhverv for at få sat unfair konkurrence fra det offentlige på dagsordenen. Vi har deltaget i dialogmøder og bidraget med eksempler, hvor fx en statslig selvejende organisation udvikler læremidler og digitalt undervisningsmateriale med henblik på salg på det private marked i konkurrence med private virksomheder. Danske Forlag har efterlyst stillingtagen og tydelighed i lovgivningen om det offentliges opgaver, og derfor er det positivt, at regeringen i sit udspil anbefaler, at der skal være klarer regler for og begrænsning af offentlige erhvervsaktiviteter, ligesom temaerne om fair prissætning og bedre klagemuligheder er gode og relevante initiativer.

Se hele udspillet her: http://em.dk/nyheder/2017/09-07-fair-og-lige-konkurrence